Grupa K2 przygotowana by wspierać biznes klientów.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i pracowniczek oraz możliwość zapewnienia stałej obsługi klientów, Grupa K2 wprowadziła niezbędne zmiany w systemie pracy. Został on tak zorganizowany, aby zagwarantować ciągłość wszystkich świadczonych usług niezależnie od okoliczności. Firma przeszła na tryb pracy zdalnej.
Praca zdalna w K2

W ubiegłym tygodniu powołano specjalny zespół, który zapewnia sprawną organizację pracy oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Wprowadzono też szereg działań prewencyjnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia.

Zdecydowana większość osób zatrudnionych w K2 już w ubiegły czwartek przeszła na pracę zdalną, a biuro działało w trybie dyżuru. Grupa korzysta z narzędzi technologicznych, aplikacji i komunikatorów umożliwiających ciągłą obsługę klientów na ustalonych zasadach.

Obecnie poszczególne spółki są do stałej dyspozycji klientów i klientek. Systemy komunikacji, planowania i raportowania działań funkcjonują bez zastrzeżeń. Grupa deklaruje gotowość pomocy każdej firmie, która w tej bezprecedensowej sytuacji mierzy się z wyzwaniami organizacyjnymi, komunikacyjnymi, czy związanymi z wydajnością infrastruktury IT.

Już w ubiegłym tygodniu osobiste spotkania służbowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Przed każdym spotkaniem uczestnicy proszeni byli o potwierdzenie, czy osoby będące na spotkaniu nie były w regionach o podwyższonym ryzyku.

Przebieg spotkań podlegał ścisłym zasadom bezpieczeństwa, a wszyscy pracownicy i pracowniczki Grupy zostali poinformowani o tym jak przestrzegać zasad higieny, a osobom przebywającym w biurze zapewniono płyny do dezynfekcji. Wszystkie szkolenia, konferencje oraz wyjazdy służbowe poza granice kraju zostały zawieszone. Osoby podróżujące za granicę w celach osobistych proszone były o pracę zdalną przez 14 dni po powrocie do kraju.

W tym tygodniu Grupa zdecydowała o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa i wprowadzeniu pracy zdalnej. Skuteczność podjętych środków ostrożności jest monitorowana na bieżąco przez zarząd. Będą one dostosowywane w zależności od sytuacji oraz pojawiających się zaleceń lub zmian prawnych.

Aktualności. 17.03.2020.
Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?