Grupa K2: Wzrost biznesu i rekordowa dywidenda.

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe dane finansowe za okres pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku. Wskazują na najwyższą w dotychczasowej historii sprzedaż usług i najwyższe przychody operacyjne pierwszego półrocza oraz pozytywne dynamiki wyników. Rezultatem zamknięcia transakcji sprzedaży spółki Oktawave będzie bezprecedensowo wysoka dywidenda.
Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy K2 za H1 2022
Wybrane dane finansowe za H1 2022

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym, Grupa K2 zanotowała szacunkowo w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 9 proc. rdr, do rekordowego poziomu blisko 67 mln zł. Najwyższe w historii Grupy K2 w pierwszym półroczu były również przychody operacyjne – wzrosły o 20 procent, osiągając 43,9 mln zł.

W drugim kwartale zdecydowanie poprawiliśmy dynamiki zysków w ujęciu rok do roku wobec sytuacji z pierwszego kwartału, kiedy słabiej zaprezentował się segment software. Fabrity w całym półroczu zwiększyła skalę biznesu o 30 procent. Dzięki temu pomimo presji kosztowej w całym półroczu zanotowaliśmy pozytywną dynamikę EBITDA. Warto również podkreślić, że niezmiennie inwestowaliśmy więcej niż przed rokiem w organizację, w ludzi oraz w projekt PerfectBot – wskazuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

Kierowana przez niego spółka sfinalizowała i rozliczyła w czerwcu sprzedaż spółki zależnej Oktawave (segment cloud) do operatora telekomunikacyjnego Netia S.A. z Grupy Polsat Plus.

Transakcja ta potwierdziła kolejny raz zdolność Grupy K2 do tworzenia istotnej wartości biznesu, który po okresie inkubacji i wzrostu może zostać atrakcyjnie sprzedany inwestorowi branżowemu. W ramach rozliczenia transakcji do Spółki wpłynęło 31,7 mln zł z uwzględnieniem spłaty pożyczki udzielonej Oktawave. W poczet pierwszego półrocza zaksięgowaliśmy jednorazowy wynik na poziomie finansowym, który zwiększył skonsolidowany zysk brutto o 21,3 mln zł do rekordowego poziomu około 25,5 mln zł – wskazuje Prezes Paweł Wujec.

Finalne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną zaprezentowane w ramach publikacji raportu Grupy K2 za pierwsze półrocze 2022, która jest zaplanowana na 30 sierpnia br.

Jednocześnie znana jest już wysokość dywidendy i zaliczki na dywidendę, które w bieżącym roku łącznie mogą mieć wartość 8,40 zł na akcję (około 25 proc. wobec obecnego kursu akcji na GPW). Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 23 sierpnia br. akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 6,40 zł dywidendy na akcję za rok 2021. Dniem dywidendy będzie 30 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 6 września. Stosowna uchwała zakłada również rekomendację co do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w kwocie 4,6 mln zł, czyli 2,00 zł na akcję (parametry i daty ustali Zarząd). Dla porównania, w 2021 roku spółka wypłaciła 1,05 zł dywidendy na akcję.

Grupa K2. 24.08.2022.