Prezes Fabrity w Zarządzie K2, ustalona zaliczka na dywidendę, przegląd opcji strategicznych dla segmentu marketingowego.

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała istotne raporty bieżące. Do akcjonariuszy trafi w październiku 2,00 zł zaliczkowej dywidendy na akcję, co wraz z dywidendą zaplanowaną do wypłaty we wrześniu oznacza łącznie 8,40 zł na akcję (dividend yield około 25%). Do Zarządu K2 Holding S.A. powołany został Pan Tomasz Burczyński. Spółka poinformowała również o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla dwóch spółek segmentu marketingowego.
Prezes Fabrity w Zarządzie Grupy K2
6 września wypłacimy 6,40 zł dywidendy z zysku roku 2021. Z kolei na mocy uchwały Zarządu, wykonując wolę akcjonariuszy wyrażoną podczas Walnego Zgromadzenia, wypłacimy dodatkowe 2,00 zł na akcję jako zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2022. Dzień ustalenia prawa do wypłaty zaliczki na dywidendę ustalony został na 13 października, a jej wypłata nastąpi 18 października – wskazuje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu K2 Holding S.A.

Od 1 września br. Zarząd K2 Holding S.A. poszerzony został o Pana Tomasza Burczyńskiego, pełniącego również funkcję Prezesa Zarządu spółki Fabrity (software house w Grupie K2). Jest on związany z Grupą K2 od 2003 roku, a od roku 2009 współtworzy i zarządza segmentem software.

Zdjęcie Tomasz Burczyński
Tomasz Burczyński, Członek Zarządu Grupy K2, Prezes Zarządu Fabrity

Pan Tomasz Burczyński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne. Był związany z Katedrą Ekonometrii, gdzie zajmował się metodami wspomagania decyzji i sztuczną inteligencją oraz z Katedrą Informatyki Gospodarczej, gdzie pracował jako wykładowca. Nowy członek Zarządu K2 Holding S.A. posiada doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu projektów informatycznych realizowanych dla dużych polskich i międzynarodowych firm, jest również ekspertem w dziedzinie nowoczesnej sprzedaży i marketingu B2B. 

Z radością witamy w Zarządzie K2 szefa zależnej spółki Fabrity, która odnosi duże sukcesy na arenie międzynarodowej oraz prężnie się rozwija, dzięki czemu stała się największym pojedynczym biznesem Grupy K2. Dajemy też jasny sygnał, iż technologie i segment software będą przez nas konsekwentnie dalej dynamicznie rozwijane. Strategicznie skupiamy się na tym obszarze – podkreśla Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A. 
Jesteśmy również bardzo zadowoleni z obecnej jakości segmentu marketingowego. Rozpoczęliśmy jednak przegląd opcji strategicznych wobec spółek z tego obszaru, aby upewnić się, w jaki sposób możemy wypracować największą wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy. Nie podjęliśmy żadnych decyzji, ale dopuszczamy na przykład zawarcie aliansów, pozyskanie inwestorów strategicznych czy sprzedaż spółek zależnych – dodaje Prezes Paweł Wujec. 

Z raportu okresowego Grupy K2 za pierwszą połowę roku 2022 wynika, iż segment marketingowy odpowiadał za 32,1 mln zł przychodów ze sprzedaży usług i 11,2 mln zł przychodów operacyjnych, co przełożyło się na 1 mln zł zysku operacyjnego i 1,2 mln zł wyniku EBITDA. Z kolei segment software wypracował 3,3 mln zł wyniku EBITDA i 2,9 mln zł zysku operacyjnego przy 22,7 mln zł przychodów operacyjnych oraz 24,6 mln zł przychodów ze sprzedaży usług. 
 

Grupa K2. 01.09.2022.