Oktawave z certyfikatem ISO 22301 w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Oktawave, jedna z największych polskich chmur obliczeniowych, uzyskała poświadczenie zgodności jej Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z normą ISO 22301. Zapewnienie ciągłości działania i dostępności systemów jest szczególnie ważne dla branży e-commerce w Polsce, która w większości funkcjonuje w chmurze (58 proc.)*.
zdjęcie chmury

Certyfikat poświadcza, że Oktawave (Grupa K2) przykłada najwyższą wagę do dostarczania usług w sposób ciągły i bez zakłóceń. Jest elementem długoterminowej strategii firmy dotyczącej utrzymania ciągłości operacyjnej w obszarach technologicznym, finansowym i prawnym. 

W zakresie utrzymania certyfikatów Oktawave stale współpracuje z BSI Group. Raz w roku, w ramach audytów nadzoru, chmura poddawana jest niezależnym ocenom na zgodność z wymaganiami normy ISO 22301, a co trzy lata audytom recertyfikującym. Takie obowiązki wynikają z konieczności potwierdzenia ciągłego doskonalenia procesów zapewnienia ciągłości działania – mówi Maciej Kuźniar, COO Oktawave.

Więcej w serwisie Oktawave.


* "Raport Grupy K2: Technologie i marketing w e-commerce – wyzwania i trendy 2021", k2.pl.

Oktawave. 30.08.2021.