Prąd jest lepszy z dodatkami.

Zachęciliśmy klientów PGE do korzystania z usług dodanych.
Visual PGE

Wyzwanie.

Polska Grupa Energetyczna kojarzy się przede wszystkim z dostawą energii elektrycznej, podczas gdy jej oferta obejmuje także szeroki wachlarz usług dopasowany do najróżniejszych, indywidualnych potrzeb klientów.

Jak zatem stworzyć czytelną i angażującą kampanię, która zmieni postrzeganie PGE i zachęci klientów do korzystania z dodatkowych usług?

Dodatkowych usługi PGE

Rozwiązanie.

Zaczęliśmy od znalezienia prawdziwego Insightu — Wszystko w życiu jest lepsze z dodatkami, również prąd w PGE! Stworzyliśmy czytelną, skalowalną kampanię, w której prąd przyjął formę obiektu, trójwymiarowej typografii, która otacza się dodatkowymi usługami.

Usługi przyjęły formę artefaktów, charakterystycznych dla konkretnej oferty — np. narzędzi, którymi posługują się fachowcy lub telewizora, związanego z usługą VOD. KV dał nam możliwość czytelnego i prostego przedstawiania wszystkich dodatkowych usług, a główna myśl sprawdziła się doskonale również w telewizji (spot świąteczny) i radiu.

Dodatkowych usługi PGE
Visual PGE na ścianie
Business Unit:
K2 Create
Klient:
PGE
Online:
www.zapewniamyenergie.pl
Branża:
Energy
Usługi:
Integrated Campaigns
Design
Production & Motion
Client Strategy