Volkswagen Poznań.

Stworzyliśmy nowy serwis dla jednej z największych fabryk samochodów w Polsce.
Volkswagen Poznań - K2

Wyzwanie.

Volkswagen Poznań to jedna z największych w Polsce fabryk samochodów. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników i produkuje pojazdy, które dystrybuowane są na rynki całego świata. W 2018 roku stanęliśmy przed wyzwaniem realizacji nowego serwisu fabryki.

Serwis ten miał pełnić rolę informacyjną oraz employer brandingową. Jednym z głównych wymagań klienta było zarekomendowanie intuicyjnego i łatwego w obsłudze CMSa, dającego możliwość rozbudowy o dedykowane funkcjonalności. Potrzebne było m.in. rozwiązanie usprawniające obsługę zapisów na wycieczki po fabryce, które do tej pory były przeprowadzane w tradycyjnej (i często zawodnej) formie mailowej.

Serwis Volkswagen Poznań

Rozwiązanie.

Tworzenie serwisu rozpoczęliśmy od wypracowania jego struktury oraz architektury treści. Etap ten został maksymalnie uproszczony dzięki wykorzystaniu istniejącego już designu systemu Volkswagena. Największym wyzwaniem było samo wdrożenie.

Implementację serwisu oparliśmy o technologię Drupal 8, która idealnie pasowała do oczekiwań klienta: prosty interfejs CMS w polskiej wersji językowej, łatwe zarządzanie treściami i mediami oraz duże możliwości edycji uprawnień i dostępów. Zaproponowane przez nas rozwiązanie dało również szeroką perspektywę dla dalszej rozbudowy serwisu. Dzięki wykorzystaniu customowych rozwiązań stworzyliśmy moduł zapisów na wycieczki wraz z możliwością wybrania dogodnego dla zwiedzającego terminu oraz pełną obsługą back officową dla pracowników VW. Dzięki temu zabiegowi proces obsługi wycieczek został znacznie uproszczony oraz umożliwił weryfikację zapisów oraz potwierdzanie wizyt z poziomu jednego systemu.

Modułowa budowa serwisu zdecydowanie ułatwiła także zarządzanie treścią. Dzięki niej, poszczególne sekcje mogą być osadzane w obrębie całej strony, bez konieczności angażowania deweloperów. Istotną funkcjonalnością tej strony jest też przeprowadzanie rekrutacji w trybie wewnętrznym i zewnętrznym. Umożliwiła ona m.in. publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych dedykowanych jedynie wybranej grupie zainteresowanych i dostępnej wyłącznie po uwierzytelnieniu.

Tworzenie serwisu Volkswagen Poznań

Rezultaty.

  • Stworzyliśmy nowy kanał wspierający wewnętrzną rekrutację.
  • Usprawniliśmy obsługę zapisów na wycieczki oraz obniżyliśmy koszt związany z ich obsługą.
  • Zadbaliśmy o niskie koszty utrzymania serwisu — zarówno po stronie jego infrastruktury jak i bieżącego zarządzania.
Business Unit:
K2 Digital Products
Klient:
Volkswagen Poznań
Online:
www.volkswagen-poznan.pl
Branża:
Automotive
Usługi:
Website development
Drupal 8 Distribution