Strona szwajcarskiego banku.

Stworzyliśmy serwis jednego z największych, niezależnych banków w Szwajcarii.
Pictet - Strona szwajcarskiego banku

Wyzwanie.

Pictet to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie banków z sektora private banking. Założony w 1805 roku obecnie jest jednym z największych niezależnych szwajcarskich banków posiadających biura w 27 centrach finansowych na całym świecie.

Stanęliśmy przed zadaniem stworzenia strony internetowej banku: w 5 językach, z ogromnym naciskiem na dbałość o detale oraz jeszcze większym — na bezpieczeństwo związane nie tylko z ogromnymi obostrzeniami instytucji finansowej, ale również kwestiami wynikającymi ze szwajcarskiego i międzynarodowego prawa.

Klient oczekiwał stworzenia serwisu w bardzo sztywno określonym czasie i nie było szans na przesunięcie tego terminu. Dodatkowo prace miały być prowadzone z klientem i kilkoma dostawcami zlokalizowanymi w 5 różnych krajach. Rozpoczynając działania, wiedzieliśmy, że musimy bardzo blisko współpracować ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami oraz że musimy realizować bieżące cele w maksymalnie krótkich iteracjach. Tak, aby mieć pewność, że skupiamy się dokładnie na tym, co jest w danym momencie najważniejsze.

Pictet  - Serwis zintegrowany z 20 narzędziami zewnętrznymi

Rozwiązanie.

Technologia.

Pierwszym krokiem w realizacji projektu był wybór technologii. Jednym z rekomendowanych rozwiązań był system CMS klasy Enterprise w technologii .NET. Jednak po szczegółowej analizie zdecydowaliśmy się na rozwiązanie open-source, Drupal 8 w dystrybucji K2. Głównym czynnikiem tej decyzji był stosunek możliwości i jakości rozwiązania do kosztów potrzebnych na wdrożenie i utrzymanie serwisu.

Dedykowany zespół pracujący w Scrumie.

Stworzyliśmy dedykowany zespół wyspecjalizowany do pracy w metodyce Scrum. Pracując w dwutygodniowych iteracjach, na bieżąco monitorowaliśmy z klientem powstający produkt, weryfikowaliśmy założenia i reagowaliśmy na zmieniające się wymagania. Dzięki temu, pomimo rozproszenia zespołów (interesariusze, design, analityka, hosting) udało nam się utrzymać szybkie i efektywne tempo prac oraz wdrożyć serwis w ustalonym terminie.

Skomplikowana struktura zarządzania treściami.

Dużym wyzwaniem było zarządzanie treściami w serwisie (5 języków) w powiązaniu z wymaganiami prawnymi, do których stworzyliśmy moduł Content Segregation. Wymusza on akceptację kilku rodzajów not prawnych. Aby ułatwić przepływ informacji pomiędzy wieloma osobami zarządzającymi tymi treściami, stworzyliśmy rozbudowany workflow pracy, poszerzony o dedykowane wymagania związanie z wersjonowaniem powstających treści oraz możliwością blokowania edycji dokumentów, nad którymi pracuje już redaktor. W ramach serwisu powstało ponad 100 modułów contentowych, dających dużą możliwość dowolnego tworzenia nowych treści w serwisie.

100 modułów contentowych

Bezpieczeństwo.

Aby zapewnić bezpieczeństwo w ramach serwisu, środowisko zostało skonfigurowane z wykorzystaniem z Continuous Delivery. Pozwoliło to zminimalizować czas potrzebny na wdrożenia niezbędnych security update’ów.

Serwis został pokryty testami automatycznymi i funkcjonalnymi oraz — aby na bieżąco monitorować stan aplikacji i wszelkich integracji — zostały zapięte monitoringi. Wdrożony został również system backupowania aplikacji, dzięki któremu istnieje możliwość przywrócenia ostatniej stabilnej wersji systemu w ciągu 20 minut. W związku z tym, że z serwisu korzystają klienci na całym świecie w różnych strefach czasowych, aplikacja monitorowana jest przez zespół supportujący 24/7.

Pictet - 146 funkcjonalności monitorowanych co 5 minut

Optymalizacja i integracja.

Witryna została zoptymalizowana pod kątem działania w każdym zakątku globu. Dzięki wykorzystaniu Content Delivery Network znacznie została przyspieszona prędkość ładowania strony, a wykorzystanie Webpack znacząco poprawiło wydajność ładowania skryptów.

Dzięki integracjom z kilkoma systemami bankowymi, serwis jest zasilany aktualnymi danymi. Część treści z serwisu jest udostępniana systemom bankowym. Ważnym punktem realizacji projektu było także zintegrowanie serwisu pod kątem bardzo rozbudowanej analityki w oparciu o narzędzia Adobe Analytics, Adobe Target, Decibel.

Pictet - szybkie ładowanie serwisu na 29 rynkach

Rezultaty.

W trakcie dwuletniej współpracy z klientem:

  • wdrożyliśmy globalny serwis bankowy w oparciu o Drupal, które pod względem wymagań funkcjonalnych, stabilności działania i bezpieczeństwa dorównuje rozwiązaniom Enterprise,
  • wdrożyliśmy narzędzia analityczne (Adobe Analytics, Adobe Target, Decibel) oraz stworzyliśmy własne moduły analityczne,
  • wdrożyliśmy monitoring pokrywający kluczowe funkcjonalności wraz z modułami integrującymi dane z wielu źródeł zewnętrznych oraz zbudowaliśmy wokół niego zespół dyżurujący 24 godziny na dobę,
  • wdrożyliśmy testy automatyczne i manualne na każdym etapie produkcji,
  • wspólnie z klientem, na potrzeby realizacji projektu, zbudowaliśmy międzynarodowy zespół, w skład którego wchodziło 6 partnerów pracujących w 5 różnych krajach świata.

Zobacz także:

Business Unit:
K2 Digital Products
Klient:
Pictet Group
Online:
www.group.pictet
Branża:
Private Banking
Usługi:
Back-End Development
Front-End Development
QA
Maintenance
Drupal 8 Distribution