Strona WWF Polska.

Wykorzystując technologię Drupal 8, stworzyliśmy dla fundacji WWF Polska nowy CMS, który pozwolił na przejrzyste zaprezentowanie ogromu jej działalności.
Strona WWF Polska

Wyzwanie.

Fundacja WWF poprosiła nas o stworzenie nowego serwisu internetowego. Poza tym, że klientowi zależało na odświeżeniu warstwy wizualnej strony www.wwf.pl oraz znajdującego się na niej contentu, to oczekiwał od nas rekomendacji i wsparcia przy wymianie starego CMSa na nowy.

Nowy CMS miał pozwalać na przejrzystą prezentację wszystkich obszarów działalności fundacji oraz ułatwiać odwiedzającym jej stronę podjęcie decyzji, który program WWF aktualnie wesprzeć. Miał ich także kierować do serwisu pomagam.wwf.pl, za pośrednictwem którego w prosty sposób mogliby dokonywać darowizny na wybraną przez siebie inicjatywę fundacji.

Nowy CMS miał także ułatwiać zarządzanie ogromną liczbą materiałów (w tym zdjęć), wspierać tworzenie atrakcyjnych dla odbiorcy treści oraz pozwalać na szybkie i wygodne ich edytowanie.

Nowy serwis WWF Polska

Rozwiązanie.

W odpowiedzi na prośbę klienta odświeżyliśmy i uprościliśmy stronę wizualną jego serwisu oraz wprowadziliśmy zupełnie nową nawigację.

Zaczęliśmy od zweryfikowania treści ze starego CMSa opartego na Wordpressie. Spora ich część była już nieaktualna, ale dobrze wpływała na pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach. Gorzej na jej czytelność i szybkość ładowania. Przenosząc treści do nowego CMSa, usunęliśmy więc stary, niepotrzebny content i stworzyliśmy dziesiątki przekierowań, dzięki czemu nowa, odświeżona strona postawiona na zupełnie innej, bardziej innowacyjnej technologii została zoptymalizowana pod kątem SEO i nie straciła swojej pozycji w wyszukiwarkach. Zyskała zaś szybkość ładowania treści.

Nowy serwis WWF Polska - środowisko i gatunki

Następnie usprawniliśmy proces przekierowywania użytkowników z serwisu wwf.pl do pomagam.wwf.pl, gdzie dokonywane są wpłaty darowizn na działania statutowe fundacji. Wszystkie powyższe elementy stworzyliśmy w oparciu o CMS Drupal, który dostosowaliśmy do postawionych przed nami wymagań.

Wybór tej technologii podyktowany był przede wszystkim możliwością łatwego przystosowania go do potrzeb klienta, a także do tworzonych przez niego treści i sposobu, w jaki są one skategoryzowane i ze sobą powiązane. Klient otrzymał możliwość łatwego zarządzania mediami na stronie i przygotowywania contentu na wiele sposobów. Dodatkowo klient ma możliwość osadzania na stronie elementów pozwalających na kierowanie użytkownika do innych części serwisu lub do serwisów zewnętrznych (np. wspomnianego pomagam.wwf.pl, gdzie użytkownik może złożyć darowiznę). Może też swój nowy CMS stale rozwijać o nowe funkcjonalności, na które pojawi się zapotrzebowanie.

Nowy serwis WWF Polska

Rezultaty.

Dzięki zmianom wprowadzonym w panelu administracyjnym pracownicy Fundacji zyskali możliwość elastycznego zarządzania całym zgromadzonym na stronie contentem oraz bieżącego rozbudowywania serwisu o aktualne potrzeby.

Poprzez zmianę CMS oraz odpowiednie przygotowanie przez nas części wizualnej serwisu, znacząco zwiększyła się jego wydajność i szybkość działania. Korzystanie wpłynęło to na odbiór nowej strony przez użytkowników. Zmieniona nawigacja pozwoliła na utrzymanie użytkownika na stronie przez znacznie dłuższy czas, dzięki czemu docierał do większej liczby informacji i finalnie częściej trafiał na serwis, za pośrednictwem którego można było przekazać darowiznę.

Nowy serwis WWF Polska mobile
Business Unit:
K2 Digital Products
Klient:
WWF
Online:
www.wwf.pl
Branża:
NGO
Usługi:
Website development
Drupal 8 Distribution