K2 otwiera K2 Digital Transformation.

Agencja K2 stworzyła biznes doradczy „K2 Digital Transformation”, który będzie wspierać cyfrową transformację największych firm.
Pracownicy K2

Agencja K2 stworzyła biznes doradczy „K2 Digital Transformation”, który będzie wspierać cyfrową transformację największych firm — idąc o krok dalej, niż świat tradycyjnego konsultingu, bo testując swoje rekomendacje w praktyce. 

K2 Digital Transformation (www.K2DigitalTransformation.pl) skupia się na tym, co interesuje zarządy największych firm najbardziej — czyli na doradzaniu, jak nowe technologie mogą zwiększyć przychody lub obniżyć koszty w firmie. To, co wyróżnia konsulting K2, to bardzo szybkie przechodzenie z teoretycznej fazy doradztwa do dostarczania tzw. „proof of concept”, czyli testowania swoich rekomendacji w praktyce.

K2 Digital Transformation koncentruje się na doradzaniu w 5 obszarach:

  1. Business Innovation — czyli jak projektować nowe usługi i całe przedsięwzięcia biznesowe, przy pomocy świata startupów lub pomysłów z wewnątrz organizacji.
  2. Customer Experience — czyli jak poprawiać jakość istniejących produktów, usług oraz procesów, tak aby lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnych, cyfrowych konsumentów.
  3. Marketing Technology — czyli jak dobrać zestaw technologii marketingowych i zautomatyzować na ich bazie procesy, tak aby z jednej strony nie przeinwestować, a z drugiej zapewnić sobie horyzont rozwoju.
  4. Digital Media Strategy — czyli jak określić siłę wpływu poszczególnych kanałów na sprzedaż i ustalić właściwą rolę mediów, tak aby marketing stał się centrum przychodów, nie kosztów.
  5. Data Insights — czyli jak zbierać, analizować i odsiewać dane z cyfrowego świata, tak aby podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Otwarcie K2 Digital Transformation jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na zaawansowane usługi doradcze związane z rozwojem technologii. Jest jednocześnie rozwinięciem usług uruchomionego w zeszłym roku zespołu K2 Digital Ventures, który z sukcesem zrealizował projekty doradcze dla zarządów P&G, Neuca, PGNiG, Discovery Networks, Roche, Skanska oraz Shell.

K2 Digital Transformation funkcjonuje w strukturze partnerskiej. Za sterami stoi Artur Kończyński w roli partnera zarządzającego oraz Mikołaj Machowczyk i Arek Skuza. Wszyscy trzej partnerzy mają doświadczenie zarówno w doradzaniu zarządom, jak i we wdrażaniu rekomendacji w życie. Staną na czele zespołu 15 konsultantów, wspieranych dodatkowo przez 350 osób z Grupy K2, która od 20 lat projektuje, wdraża i promuje cyfrowe usługi dla największych firm w Polsce. Rozwój usług doradczych to jeden z głównych obszarów inwestycji Grupy K2 i jako taki, będzie pod bezpośrednim nadzorem wiceprezesa Grupy — Łukasza Lewandowskiego.

Więcej o usługach K2 Digital Transformation

Więcej o projektach

Aktualności. 12.01.2017.
Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?