LeroyMerlin.pl.

Zaprojektowaliśmy serwis e-commerce dla znanej sieci sklepów. Dwukrotnie.
Serwis e-commerce Leroy Merlin

Wyzwanie. 

Pracowaliśmy już kiedyś z Leroy Merlin, pomagając sieci w zaprojektowaniu serwisu e-commerce i aplikacji mobilnej. Po latach klient wrócił do nas z prośbą o redesign swojego głównego serwisu.

Głównym celem projektu było uspójnienie i zachowanie ciągłości doświadczeń użytkownika pomiędzy różnymi formatami: od desktopu, przez tablet, do strony mobilnej, a także aplikacji. Wyzwaniem była przy tym skala projektu w połączeniu z nowymi około-sprzedażowymi celami biznesowymi.

Serwis e-commerce Leroy Merlin
Serwis e-commerce Leroy Merlin

Rozwiązanie.

Na etapie przedprojektowym niezastąpiony okazał się dla nas dostęp do wielu badań jakościowych, ilościowych, a także wyjątkowo rozbudowanej analityki w serwisie.

Wszystkie formaty (desktop, tablet i mobile) projektowaliśmy równolegle, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie konsekwencji, zarówno w aspektach wizualnych, jak i funkcjonalnych.

Serwis e-commerce Leroy Merlin

Dużą wagę przyłożyliśmy do wprowadzenia różnorodnych zabiegów i rozwiązań sprzedażowych, obecnie stosowanych w najlepszych serwisach eCommerce, a dotychczas nieobecnych w Leroy Merlin.

Serwis e-commerce Leroy Merlin

Rezultaty.

Nowy serwis jest wdrażany etapowo. Obecnie dostępna jest już odświeżona wersja desktopowa i mobilna. Na podstawie wielu cyklicznych badań, prowadzonych przez Leroy Merlin, można z powodzeniem wnioskować, że zmiana została przyjęta bardzo pozytywnie, a konwersja, sprzedaż i inne najważniejsze cele biznesowe uległy znaczącej poprawie.

Ten sukces nie byłby oczywiście możliwy bez dobrze zorganizowanego, profesjonalnego i świadomego podejścia klienta, a także sprawnej współpracy z firmą wdrożeniową.

Serwis e-commerce Leroy Merlin
Business Unit:
K2 Digital Products
Klient:
Leroy Merlin
Online:
www.leroymerlin.pl
Branża:
Retail
Usługi:
Product Strategy & Ideation
UX & Visual Design
User Research