Pacjent.gov.pl

Pomagamy w transformacji cyfrowej polskiej służby zdrowia. Zaprojektowaliśmy Internetowe Konto Pacjenta dla 38 milionów Polaków.
Internetowe Konto Pacjenta

Dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), jednostki budżetowej Ministerstwa Zdrowia, zaprojektowaliśmy interfejs użytkownika Internetowego Konta Pacjenta.

Serwis IKP, dostępny pod adresem pacjent.gov.pl, będzie internetową kartą zdrowia każdego obywatela naszego kraju. Wszystkie informacje o wizytach lekarskich, receptach, przepisanych i wykupionych lekach, skierowaniach i wykonanych badaniach, zostaną stopniowo przeniesione do internetu.

Wybrane z tych funkcji są już dostępne w serwisie, do którego można się zalogować za pomocą Profilu Zaufanego lub systemów bankowości elektronicznej wielu polskich banków.

Serwis IKP to olbrzymie przedsięwzięcie informatyczne. Tworzony jest etapowo — prace rozwojowe zaplanowano do 2020 roku.

Etap 0 — koncepcja stanu docelowego.

W pierwszej fazie prac przygotowaliśmy różne koncepcje interfejsu użytkownika, prezentujące jak mógłby wyglądać stan docelowy IKP z wszystkimi zaplanowanymi funkcjami. Na tym etapie nie znaliśmy jeszcze wszystkich uwarunkowań systemu. Chodziło o wypracowanie ogólnej wizji, która mogłaby zostać kierunkowo zaakceptowana przez Ministerstwo Zdrowia. Finalnie powstały dwa różne kierunki rozwoju:

  • Wersja “Timeline” — oparta na idei osi czasu, na której umieszczane są zdarzenia medyczne użytkownika (wizyty lekarskie, badania, zabiegi, itp.) Do tych zdarzeń przypięte są związane z nimi dokumenty, np. recepty i skierowania, czy wyniki badań.
  • Wersja “Dashboard” — prezentująca istotne dla użytkownika informacje w formie widgetów umieszczonych na pulpicie.
Internetowe Konto Pacjenta
Wersja "Timeline".
Internetowe Konto Pacjenta
Wersja "Dashboard".

Na tym etapie przedstawiliśmy również rekomendacje dotyczące nazwy domeny serwisu i jego kolorystyki. Finalnie wybrana została wersja “Timeline”. Podjęto także decyzję o tym, aby w projekcie graficznym IKP nawiązać do stylistyki nowego serwisu polskiego rządu — gov.pl.

E-recepty

Etap 1 — e-recepty.

W pierwszym sprincie produkcyjnym zaprojektowaliśmy funkcjonalność e-recept. Jest to jedna z kluczowych e-usług wdrożona w ramach trwającego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. 

Elektroniczny odpowiednik papierowej recepty upraszcza procedurę kupna leków przez pacjentów. Od teraz każdy lekarz może wystawiać je w sposób elektroniczny. Dzięki temu pracownicy apteki zawsze będą w stanie odczytać polecenia lekarza, a pacjenci e-recepty nie będą mogli zgubić. Z wdrożeniem e-recept wiąże się wiele istotnych korzyści, które będą miały wpływ na wszystkich interesariuszy procesu ich wystawiania (personelu medycznego), realizacji (pacjent, apteki) oraz kontroli i rozliczania (państwo).

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie recepty w Polsce będą wystawiane obowiązkowo w postaci elektronicznej.

E-recepta

Oprócz przygotowania e-recept w ramach pierwszego etapu projektu wypracowaliśmy ogólne zasady projektowe — jak będzie działać nawigacja, jak serwis będzie się zachowywać na różnych rozdzielczościach ekranu użytkownika (wersja RWD), w jaki sposób będziemy go etapowo rozbudowywać, itp. 

Z uwagi na bardzo szeroką grupę odbiorców serwisu, którymi są wszyscy Polacy, niezwykle ważne było przygotowanie rozwiązania, które byłoby łatwe w obsłudze oraz dostępne na wszystkich urządzeniach i dla wszystkich użytkowników, także niepełnosprawnych, np. z dysfunkcjami wzroku (zgodność z wymaganiami WCAG).

Internetowe Konto Pacjenta

Etap 2 — wizyty, skierowania, leki, pełnomocnictwa.

W drugim etapie projektu rozbudowaliśmy interfejs IKP o kolejne przydatne funkcje. Dodaliśmy historię wizyt i leczenia szpitalnego refundowanego przez NFZ (stopniowo będzie budowana baza wszystkich wizyt). Pacjenci będą mogli zobaczyć listę skierowań i śledzić ich status. Poza możliwością przeglądania wystawionych recept w systemie znajdzie się łatwo dostępna lista wszystkich leków refundowanych, wykupionych przez pacjenta (od stycznia 2019 roku wszystkich leków wykupionych na receptę). Pozwoli ona na szybkie sprawdzenie jaki lek kupiliśmy, w jakiej dawce zażywaliśmy i kiedy. 

Internetowe Konto Pacjenta

Zaprojektowaliśmy także proces nadawania pełnomocnictw do IKP osobom trzecim. W IKP będzie można wybrać do jakiego zakresu informacji osoba ta ma mieć dostęp, kiedy oraz do jakich dokumentów i zdarzeń z wybranego okresu. Dodatkowo pojawi się lista posiadanych pełnomocnictw i lista podopiecznych / opiekunów w przypadku kont dzieci. 

Każdy zajmujący się nami pracownik medyczny będzie mógł uzyskać dostęp do naszej historii medycznej, jeżeli mu go udzielimy. Taka zmiana pozwoli lekarzom na szybszą diagnozę i wybór najlepszego sposobu leczenia. Wszystko dzięki pełnej i natychmiastowej informacji o przebytych chorobach, świadczeniach, lekach, itd.

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta będzie dalej stopniowo rozszerzane o nowe usługi w kolejnych etapach. Celem projektu jest ułatwienie życia pacjentom i pracy personelowi medycznemu, a w konsekwencji podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w Polsce.

Zobacz też:

Business Unit:
K2 Create, K2 Digital Products
Klient:
Ministerstwo Zdrowia / CSIOZ
Online:
pacjent.gov.pl
Branża:
Public
Usługi:
Product Strategy & Ideation
UX & Visual Design